<<  bigo.pl

Rząd światowy

Umieszczono 25 kwi 2010 r.
Rząd światowy otwarcie ustanawiany przez prywatne mega-banki z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Bankiem Światowym na czele - Alex Jones.
Polskie napisy, tłumaczenie ze słuchu.

Rząd światowy otwarcie ustanawiany przez prywatne mega-banki - Alex Jones